Animals
Business
Crops
Environment
Food
General
Horticulture
Livestock
Machinery
Markets
Politics
Login
 
 
 
Submit to register and subscribe
(72,60 Ä / year)
 
I forgot my password
Next articleVolgend Artikel

 07 feb 2024 14:14 

Europees Parlement stemt nieuwe veredelingstechnieken


Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een voorstel over het toelaten van planten verkregen met nieuwe veredelingstechnieken. Deze nieuwe technologieën, waaronder Crispr-cas, versnellen het conventionele verdelingsproces aanzienlijk. Zo kunnen betere en weerbaardere gewassen worden ontwikkeld - een cruciale stap richting een toekomstbestendige en duurzame landbouwsector.

Al 10 jaar vraagt Jan Huitema, Europarlementariër namens de VVD, in Europa aandacht voor dit dossier. Hij onderhandelde namens de Europese liberale groep Renew Europe over het voorstel van de Commissie en richtte zich hierbij op een drietal doelen. Allereerst dat gewassen verkregen met nieuwe veredelingstechnieken onder deze wetgeving soepeler gereguleerd worden dan traditionele genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Dit is essentieel, aangezien planten die zijn voortgekomen uit deze technieken ook op natuurlijke wijze kunnen ontstaan of door middel van conventionele veredelingsmethoden.

Daarnaast stond voor de Huitema de link met de ‘Green Deal’ centraal. In het licht van grote uitdagingen als klimaatverandering en milieuvervuiling biedt de toepassing van ‘nieuwe genomische technieken’ (NGT’s) een instrument om de Europese voedselzekerheid te waarborgen. Zo kan ingezet worden op de ontwikkeling van planten die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden of op het kweken van specifieke resistenties om het gebruik van gewassenbeschermingsmiddelen te reduceren.
Belangrijk is ook dat het Europees Parlement zich vandaag heeft uitgesproken tegen de patenteerbaarheid van ‘NGT’ planten. Dit is cruciaal voor Huitema, die deze zaden toegankelijk wil houden voor boeren en kleine veredelaars.

De VVD-Europarlementariër is dus blij met de goedkeuring van het voorstel. Een beslissing die precies op het juiste moment komt. Huitema: ‘We hebben de luxe niet om op basis van onderbuikgevoelens nieuwe innovaties uit te sluiten. Met nieuwe veredelingstechnieken kunnen we de natuurlijke verdedigingsmechanismen van planten weer terug kruisen in onze voedselgewassen, zoals aardappelen en granen. Daarmee zijn ze beter beschermd tegen ziekten, plagen en droogte. Dat betekent een lager gebruik van pesticiden en is voedselproductie mogelijk in droge en warme gebieden. Andere delen van de wereld hebben al toegang tot nieuwe veredelingstechnieken, terwijl Europa achterbleef door de strenge GGO-wetgeving. Hierdoor dreigde Nederland haar positie als plantveredelaar te verliezen. Goed nieuws dus dat het Europees Parlement vandaag heeft gestemd voor vooruitgang in de Europese agrarische sector.’

 


  Newsflash
 
COCERAL publishes its biannual mycotoxin management Lees meer
 
 
Critical role of agri-cooperatives for cereals and seeds Lees meer
 
 
Questions and Answers on Avian InfluenzaLees meer